Càmping Ridaura - PayPal

 

Pagament de reserves mitjançant PayPal:


Vostè passarà a un servidor segur del PayPal, lloc on totes
les seves dades seran confidencials i des d'on Càmping Ridaura
només en rebrà l'import que vostè hi ordeni.