Dades fiscals:
Càmping Ridaura SLU CIF B17576752
CR GIRONA A SANT FELIU KM 25.6
17240 LLAGOSTERA – GIRONA
CIF B17576752
info@campingridaura.com
 
Política de compres i devolucions de pagaments.
En cas de cancel·lació d’una reserva d’un mòbil-home. En tot moment, retornem el 100% de la seva paga i senyal.  fins el dia abans de la seva arribada i sense preguntes.
 
Registre de Turisme de Catalunya:
El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya del Càmping Ridaura és el: KG-000067
El Càmping Ridaura és un establiment que es dedica principalment a  oferir els seus serveis com allotjament de parcel·les i allotjament en  mobil-homes i els serveis relacionats a aquest objectiu principal,  sigueu benvingut a aquesta casa.
 
Administració pública.
1.- Registre de viatgers: En  cas que la seva reserva esdevingués en estada i en compliment de  l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció  de dades de caràcter personal i a l’empara del que disposa l’article  12.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la  seguretat ciutadana, us informem que, amb la finalitat de gestionar  aquesta informació, les dades de caràcter personal s’inclouran al  tractament denominat SIP HOTELS de la Direcció General de la Policia.   La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació,  oposició i cancel·lació davant la persona responsable del fitxer, la  persona titular de la Direcció General de la Policia (trav. de les  Corts, 319-321, 08029 Barcelona).  
2.- Taxes Turístiques:  D’acord amb l’article 6.2 del Decret 129/2012, pel qual s’aprova el  Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics i sota  la responsabilitat del client, perquè consti i resulti aplicable el  supòsit d’exempció previst a l’article 108.1.b) de la Llei 5/2012, del  20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de  creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 
Número d’inscripció.
En data de 30 de gener de 2014 ha estat publicada en diari oficial la  Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,  financeres i del sector públic que afegeix un nou apartat 5 a l’article  73 de la Llei de Turisme de Catalunya (Registre de Turisme de  Catalunya), amb el següent literal: “El número d’inscripció en el  Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments  turístics ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.” Pel  càmping Ridaura de Llagostera és el K-GI0067
 
Marc legal:
Última actualització d’aquesta pàgina: 07/01/2023