Avís legal - Càmping Ridaura

Go to content

Main menu:

Avís legal

Avís legal:
 
Benviguda:  El Càmping Ridaura és un establiment que es dedica principalment a  oferir el seus serveis com allotjament de parcel·les i allotjament en  mobil-homes i els serveis rel·lacionats a aquest objectiu principal,  sigueu benvingut a aquesta casa.
 
1.- Propietari del lloc web:  Càmping Ridaura SLU amb CIF B17576752. és la mercantil titular i  responsable del contingut referent a l'establient turístic denominat  "Càmping Ridaura" publicat en aquest domini  http://www.campingridaura.com i adverteix de que es fa responsable del  seu propi contingut. Recalca que no es fa responsable de la informació  què poden oferir altres llocs webs sobre aquest establiment.
 
2.- Cookies:  Tot i que script sobre l'advertiment legal de la directiva EU es  consideran per acceptades si es navega indiscrimanadament pel lloc web  del Càmping Ridaura SL. més informació a l'apartat política de cookies.
 
3.- Protecció de dades:   LO 15/1999. Càmping Ridaura SLU us informa que vostès tenen el dret  d´accés, rectificació, i cancel·lació les seves dades personals. Ho  poden sol·licitar per escrit a: Càmping Ridaura / Apartat 32 / 17240  Llagostera / Gironès. En cap cas cedirà les seves dades personals a  tercers, tret de requerides pels organismes de l'administració.
 
4.- Registre de viatgers: En  cas que la seva reserva esdevingués en estada i en compliment de  l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció  de dades de caràcter personal i a l’empara del que disposa l’article  12.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la  seguretat ciutadana, us informem que, amb la finalitat de gestionar  aquesta informació, les dades de caràcter personal s’inclouran al  tractament denominat SIP HOTELS de la Direcció General de la Policia.   La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació,  oposició i cancel·lació davant la persona responsable del fitxer, la  persona titular de la Direcció General de la Policia (trav. de les  Corts, 319-321, 08029 Barcelona). I
 
5.- Taxes Turístiques:  D’acord amb l’article 6.2 del Decret 129/2012, pel qual s’aprova el  Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics i sota  la responsabilitat del client, perquè consti i resulti aplicable el  supòsit d’exempció previst a l’article 108.1.b) de la Llei 5/2012, del  20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de  creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 
6.- Número d'inscripció:  En data de 30 de gener de 2014 ha estat publicada en diari oficial la  Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,  financeres i del sector públic que afegeix un nou apartat 5 a l’article  73 de la Llei de Turisme de Catalunya (Registre de Turisme de  Catalunya), amb el següent literal: “El número d’inscripció en el  Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments  turístics ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.” Pel  càmping Ridaura de Llagostera és el K-GI0067
 
7.- Tractament d'e-mails.  Càmping Ridaura SL no enviarà als seus clients correspondència no  sol·licitada sistemàticament, no obtant es reserva el dret de posar-se  en contacte amb seus clients per gestions puntuals  rel·laciones amb  seus bens, estancies, facturació, etc. en cas que: En compliment de la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de  Caràcter Personal (LOPD), l' informem que aquest correu electrònic i  qualsevol fitxer annexat al mateix, conté informació confidencial  dirigida exclusivament al seu destinatari. En el cas d'haver rebut  aquest correu electrònic per error, preguem es notifiqui aquesta  circumstància mitjançant reenviament a l'adreça electrònica del  remitent, indicat a peu de pàgina.
 
 
Política de cookies
 
1.- Aquest lloc web utilitza cookies.  Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors  emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les  cookies, s'hi poden recollir dades com l'adreça IP, l'adreça que s'està  visitant, el sistema operatiu, l'idioma de navegació, a més d'altra  informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona concreta  sinó que és únicament informació estadística per analitzar la  visibilitat dels diversos continguts del lloc web.
 
2.- Cookies que utilitza aquest lloc web: Aquest  lloc web utilitza únicament una cookie de Google Analytics. Google  Analytics és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull  informació sobre quines pàgines del lloc web s'han consultat, en quin  moment, amb quin navegador, etc. Posteriorment, aquesta informació  s'envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.
 
3.- L'usuari pot gestionar  les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les  opcions del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la  configuració de les cookies als principals navegadors del mercat per a  la seva versió de PC. En cas que utilitzeu altres navegadors o  plataformes, si us plau, consulteu la documentació específica  subministrada per l'empresa desenvolupadora del navegador. La informació  mostrada aquí per a la configuració és per a les versions existents en  el moment de la confecció d'aquesta documentació. És possible que les  instruccions difereixin en futures versions dels navegadors. En aquest  cas, si us plau, consulteu l'apartat de suport corresponent de l'empresa  desenvolupadora.
Més informació sobre Google Chrome.
Més informació sobre Mozilla Firefox.
Més informació sobre Internet Explorer.
 
Back to content | Back to main menu